Viziune

VIZIUNEA ARH

În România persoanele cu hemofilie şi boala vonWillebrand au acces necondiţionat la tratament specific, sunt active şi integrate în societate.

MISIUNEA ARH

Milităm pentru că drepturile persoanelor cu hemofilie şi boala vonWillebrand să fie respectate şi promovăm o viaţă mai bună pentru ei.

Valorile identificate ca fiind cele mai relevante pentru organizaţie sunt:

  • Responsabilitate
  • Încredere
  • Implicare
  • Forţa
  • Respect

OBIECTIVE:

Obiectiv 1: Asigurarea unei informări şi înţelegeri ridicate privind hemofilia şi impactului bolii în rândul persoanelor cu hemofilie şi familiei, în rândul profesioniştilor din sistemul medical şi al cetăţenilor în general.

Obiectiv 2: Facilitarea accesului imediat şi egal la tratament pentru persoanele cu hemofilie.

Obiectiv 3: Îmbunătăţirea abilităţilor pacienţilor şi aparţinătorilor de a îşi gestiona boala pentru a fi active în comunitate.

Obiectiv 4: Creşterea capacităţii interne pentru o mai bună mobilizare şi reprezentare a pacienţilor cu hemofilie.